Voor wie?

ZvA biedt begeleiding en thuisondersteuning (ambulant) aan jongeren en volwassenen met een lichtverstandelijke en/of geestelijke beperking in de gemeentes Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noard-East Fryslân voor WMO, WLZ, Jeugd en Forensisch. Voor elk individu wordt een plan op maat gemaakt. De persoon en zijn/haar hulpvraag staan hierbij centraal en samen werken wij naar een betere en zekere toekomst.

Wij bieden o.a. hulp bij:

 • Voortijdig school verlaten
 • Herstel en opbouw
 • Psychische en psychosomatische problematiek
 • Verstandelijke beperking
 • Leerproblemen, ontwikkelingsachterstand
 • Re-integreren en/of resocialiseren
 • Storingen in het autistische spectrum
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Forensisch
 • Multiproblematiek
 • Verslavingsproblematiek
 • Hersenletsel
 • Slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik
 • Gezinshulp

 

Hoe we dat doen?

ZvA werkt vanuit de ‘empowerment methode’ herstel en ontwikkelingsgericht. Dit houdt in dat wij altijd zoeken naar de kracht van het individu en deze kracht ook benutten. Door te werken aan jou doelen vindt er ontwikkeling plaats in psychologische en sociale processen. Voorbeelden hiervan zijn intellectuele uitdaging, versterken van de eigen identiteit, sociale interactie, omgaan met emoties, en afleiding van dagelijkse zorgen. Het resultaat hiervan is dat jij je minder angstig, depressief, onrustig en agressief voelt. Het bevordert de levenslust en doorbreekt de sleur van het dagelijkse leven. Door zelfredzamer te worden krijg je een zinvol en plezierig bestaan als onderdeel van de samenleving.

Visie van ZvA

Het bereiken van levensveranderende doelen met en voor onze hulpvragers. Bij ZvA ontdekken we samen met de cliënt waar zijn/haar potentie en kracht ligt. Het is ons doel om de potentie en talenten te benutten en het zelfvertrouwen en zelfbeeld van onze cliënten te optimaliseren.

 

Missie van ZvA

Ernaar streven om cliënten in beweging te brengen. Vaak hebben hulpvragers het gevoel stil te staan en weten ze niet hoe ze iets van hun leven moeten maken. We stimuleren en activeren onze cliënten om mee te doen op fysiek, mentaal en praktisch vlak. Het doel hiervan is optimale participatie, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven.