Het eerste meisjeshuis
staat in Dokkum.

Het Meisjeshuis

Wegens een tekort aan geschikte woonplekken voor jonge, kwetsbare meisjes heeft ZvA in mei 2020 het ‘Meisjeshuis’ opgericht. Deze plek is een veilige woonomgeving voor meisjes met gedragsproblematiek en/of een lichtverstandelijke beperking tussen de 17 en de 23 jaar die wegens omstandigheden niet (meer) thuis kunnen wonen.

Wat houdt het Meisjeshuis in?
Binnen het Meisjeshuis wordt intensief gewerkt aan herstel, groei en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het doel van het meisjeshuis is om de zelfredzaamheid van de bewoonsters te vergroten.  Ze leren op eigen benen te staan en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op den duur kunnen ze doorstromen naar een zelfstandige woning met het behoud van persoonlijke begeleiding. In het Meisjeshuis beschik je over een eigen woonkamer en slaapkamer. De keuken, badkamer en tuin is gedeeld.

24/7 deskundige begeleiding op gebied van:

Financiën

Om zelfstandig te kunnen functioneren is het belangrijk om geldzaken op orde te brengen. Wij helpen met het aanvragen van een uitkering en/of subsidies. Daarnaast leren wij de meisjes om goed om te gaan met geld; budgetbeheer. Want hoe ga je nu verantwoord om met geld als je boodschappen doet of wanneer je nieuwe kleding nodig hebt?

Praktisch functioneren
Naast ondersteuning bij financiële zaken, begeleidingen wij de bewoonsters ook bij andere praktische zaken, zoals het aanleren van huishoudelijke taken. Hierdoor helpen wij hen toewerken naar zelfstandigheid. We zorgen ervoor dat ze ingeschreven staan bij de woningbouw. Wanneer ze er dan aan toe zijn, kunnen we met elkaar een geschikte woning zoeken.

Lichamelijk functioneren
Wij leren de bewoonsters wat het is om goed voor jezelf te zorgen. Wanneer je goed voor jezelf zorgt, gaan de bewoonsters merken dat het op andere gebieden ook makkelijker gaat. Wij werken samen met hen aan het onderhouden van een dag- en nachtritme, een gezond eetpatroon en een goede persoonlijke verzorging.

Psychisch functioneren
Het hebben van een stabiel leven is belangrijk voor de mentale gezondheid. Wij geven de bewoonsters een veilige en rustige woonsituatie. Een plek waar gepraat kan worden als iemand haar verhaal kwijt moet. Wij helpen hen bij het vergroten van de zelfkennis. Daarnaast geven wij hen inzicht in hun gevoelens en werken we samen aan het veranderen van mogelijk gedrag of negatieve denkpatronen.

Sociaal functioneren
In heb leven hebben we continu te maken met andere mensen. Daarom is het belangrijk dat wij de bewoonsters leren hoe je met anderen om moet gaan en hoe ze rekening houden met de mensen om hen heen. In het Meisjeshuis leren ze werken met huisregels. Ook ondersteunen wij hen met het onderhouden van hun sociale netwerk. Mochten er knelpunten ontstaan, dan zijn wij daar om te helpen.

Zingeving
Door het opzetten van een vaste structuur en een invulling van de dag, gaan de bewoonsters zich stabiel en nuttig voelen. Wij helpen hen bij het vinden van activiteiten en hobby’s. Zo hebben ze een doel wanneer ze ’s morgens wakker worden.

Werk, scholing of dagbesteding
Wij streven ernaar om voor elke bewoonster een plek in de maatschappij te vinden. Hierbij coachen wij hen. We zoeken naar een gepaste daginvulling, zoals een opleiding of vrijwilligerswerk, en helpen hen bij het onderhouden van deze taak. Ook bieden wij dagbesteding aan op camping ‘De Kleine Wielen’. Meer informatie over deze dagbesteding kunt u vinden op de pagina ‘dagbesteding’.

Het eerste Meisjeshuis van ZvA staat in Dokkum en op korte termijn gaat ZvA meer begeleide woonvormen aanbieden voor deze doelgroep op andere locaties in de provincie Friesland.