VERGOEDING


Voor de zorg van ZvA-maatwerk zijn vergoedingen beschikbaar. Deze worden betaald vanuit de Jeugdwet, WLZ, ZIN, PGB en Forensische Zorg. ZvA is gecontracteerd, of in onderaanneming, om deze zorg te leveren. ZvA is in het bezit van verschillende contracten met de gemeenten 
Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en Noardeast-Fryslân. 

 

Eigen bijdrage
Voor de zorg die je ontvangt, betaal je een eigen bijdrage die in verhouding staat tot jouw inkomen. Dat is landelijk zo geregeld. Bij ZvA kun je ook terecht voor particuliere zorg. Meer informatie over jouw eigen bijdrage en het berekenen hiervan vind je op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). ZvA helpt je graag met het aanvragen en invullen van de formulieren.

Indicatie
Het kan ook zijn dat je een zogeheten ‘indicatie’ nodig hebt. Deze wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Dit is een landelijk opererende organisatie die beoordeelt of je recht hebt op zorg. Meer informatie over de indicatie vind je op de website van Ciz.


VRAGEN OVER HULP?


Heb je vragen? Of wil je liever ondersteuning bij het aanvragen van de informatie? Neem dan contact op met bij een wijkteammedewerker uit jouw buurt.
Of neem contact op met ZvA.